Spółka Camiltex Sp.j. sprzedała część zorganizowanego przedsiębiorstwa firmie Almax Polska Sp. z o.o.